Innkallinger GF


Bekjentgjøring av NPKs Generalforsamling 2019


I henhold til NPKs lover § 3-3 innkalling

Bekjentgjøring av Norsk Pomeranian Klubb sin Generalforsamling 2019

Dato: Søndag 31 mars 2019

Tid: kl. 12.00

Sted: Nore forsamlingshus, Storvegen, 2055 NORDKISA, Ullensaker, Akershus

Forslag til saker som ønskes behandlet må være styre i hende innen 1. februar 2019.

Forslag til saker sendes til klubbens e-post adresse post@norskpomklubb.no Merkes: SAK GF 2019


Innkalling og årsberetning vil bli lagt ut på www.norskpomklubb.no ihht lovene senest to uker før avholdelse av GF.


Vi har gleden av å medele at Christine Sonnenberg har sagt seg villig til å være representant for å bistå Generalforsamlingen også i 2019.


Velkommen til Generalforsamling!