DNA test

Rutiner for DNA profil på Pomeranian

 

 

 

 

Krav om kjent DNA-profil for foreldredyr av rasen pomeranian, for registrering av valper i NKK, tredde i kraft 1.1.2017

Det er altså KUN krav om DNA-profil på foreldredyrene (se for øvrig punkt 12).

 

Sjekk alltid oppdatert info på www.nkk.no før prøvetaking av din hund!

 

Rutiner pr 1. januar 2017

 

1. Hunden må være registrert i NKK og ID-merket. Dersom hunden ikke er ID-merket må dette gjøres

før prøvetakingen foretas (valpekull – se punkt 3). ID-nummer skal alltid sjekkes av veterinæren og

dette skal attesteres på rekvisisjonsskjemaet. Prosessen kan ta opptil 4 uker fra prøvene sendes til prøvesvar er klart. Vær ute i god tid!

 

2. Bestilling av test for en enkelt hund (ikke helt valpekull): Gå inn på www.nkk.no > Nettbutikk > Til firbente > Helse. Klikk på ikonet «Pomeranian DNA-profil» og følg anvisningene. Her bestilles en prøvepakke, der prisen betales med kort og inkluderer svaberpakke, skjema, analyse ved laboratoriet, utsending av sertifikat og innleggelse av resultat i DogWeb. Pakke med svaber og skjema sendes eier fra NKK pr post.

 

3. Bestilling av test for valper under leveringsalder (testing av helt valpekull. Dette er ikke et krav): Valper må være forhåndsregistrert, og må id-merkes seinest samtidig med prøvetaking. Gå inn på www.nkk.no > Nettbutikk > Til firbente > Helse. Klikk på ikonet «Pomeranian DNA-profil valpekull» og følg anvisningene. Antall valper fylles inn som ved kjøp av andre typer varer. Du får tilsendt en pakke med svabere til riktig antall valper, der prisen betales med kort og inkluderer svaberpakke, skjema, analyse ved laboratoriet, utsending av sertifikat og innleggelse av resultat i DogWeb. Pakke med svaber og skjema sendes eier fra NKK pr post.

 

4. Svaberpakke og skjema tas med til dyrlegen når prøven skal tas. Skjemaet må fylles fullstendig ut og signeres av veterinær og eier. Selv om celleuttak (svaber) teknisk sett er enkelt å utføre, SKAL prøven tas hos veterinær og alle regler i dette dokumentet følges. NKK godtar ikke at svaber tas av eier. Prøven må merkes grundig; minimum med hundens registreringsnummer og ID-nummer (chip).

 

5. Prøve med skjema/rekvisisjon pakkes og merkes forsvarlig, og sendes til analyse av veterinæren/klinikken (ikke av eier!) snarest mulig. Send prøven til Veterinærhøgskolen-NMBU, Blodtypelaboratoriet hund, Pb 8146 Dep, 0033 Oslo. Se eventuelt www.nmbu.no.

 

6. Kostnader til dyrlegen i forbindelse med prøvetaking og forsendelse av prøven betales direkte til dyrlegen/klinikken og inngår ikke i prisen på NKK-pakka i Nettbutikken.

 

7. Svar på analysen sendes NKK direkte fra laboratoriet. Eier vil i tillegg få et sertifikat for kjent DNA-

profil pr e-post. Dette trenger ikke å sendes NKK. Hunden får status «DNA-profil kjent». Dette blir synlig i DogWeb. Selve DNA-profilen lagres i NKK og kan pr i dag ikke sees i DogWeb.

 

8. Dersom du tester valpekull og i tillegg ønsker utført avstamningskontroll, altså kontroll av at valpen(e) er avkom av de oppgitte foreldrene, må dette bestilles separat i nettbutikken. Gå inn på

www.nkk.no > Nettbutikk > Til firbente > Helse. Klikk på ikonet «Pomeranian tilleggstjeneste: avstamingskontroll» og følg anvisningene. Avstamningskontroll kan kun utføres når foreldre og valper enten har DNA-profil i NKKs system fra tidligere, eller dette bestilles samtidig (se punkt 2 og 3). Prisen for avstamningskontroll betales med kort og inkluderer skjema, vurdering av foreldreskap og utsending av sertifikat. Skjema sendes eier fra NKK, dette sendes med prøven til laboratoriet.

Sertifikat på avstamningskontroll sendes eier fra NKK.

 

9. Det er generell dispensasjon fra kravet for utenlandsk eide hunder. I de tilfellene en forelder (eller begge foreldre) ikke har kjent DNA-profil, anbefales det spesielt å ta DNA-profil på valpene (se for øvrig pkt 11). Dispensasjon fra kravet om DNA-profil kan gis av NKK i spesielle tilfeller.

 

10. Kravet til kjent DNA-profil for foreldredyr gjelder for paringer foretatt etter 1.1.2017.

 

11. Det presiseres at kravet ikke har tilbakevirkende kraft og følgelig ikke omfatter frossen sæd som er frosset før restriksjonen trer i kraft og hvor hunden ikke lenger er i live.

 

12. NKK anbefaler at DNA-profil analyseres også for valpene i hvert kull, ikke bare for foreldredyrene.

 

NB: SKRIV DETTE UT SÅ HAR DERE RUTINENE KLARE.