Kjøpe Valp

Kjøpe valp?

 

 

Vi anbefaler alle nye som skal kjøpe Pomeranian til å kontakte valpeformidler i god tid for å få informasjon om tilgjengelige valper og få en oversikt over seriøse oppdrettere.

Valpeformiddler: Mariann Nylend : mariann.s.nylend@gmail.com

 

Vi anbefaler også alle oppdrettere om å formidle sine valper gjennom valpeformidler.

For at oppdrettere skal få formidlet sine valper gjennom valpeformidler kreves medlemskap i Norsk Pomeranian Klubb og det forventes at oppdretter følger NKK sine etiske retningslinjer for avl og at man følger NPK sine etiske regler for salg av valper i NPK .


NKK sine etiske rettningslinjer for av og oppdrett

 

 

 

Retningslinjer for salg av valper i NPK

 

Veiledende pris er normalt rundt 30.000,-

 

Valper selges uten «heftelser» så som kull og parringer. Ønsker oppdretter kull eller parringer på solgt valp skal det komme klart frem i kjøpekontrakten hva som er avtalt, og valpen selges da normalt til redusert pris.

 

Det anbefales at man benytter seg av en forvertavtale om man ønsker videre kull på tisper eller hanne i avl. Vi henviser da til standardavtalen fra NKK.
Se:  Forvertavtale Nkk

 

Alle valper skal være helseundersøkt, registrert og chipet i henhold til NKK sine regler. Foreldrene skal være DNA testet.

Det anbefales at man bruker NKK sin kjøpekontrakt. Den skal gjennomgåes med valpekjøper og signeres av begge parter på stedet. Valpekjøper skal ha mulighet til å se sin kopi før betaling finner sted.

Finnes det feil eller mangler på valp skal dette komme klart frem i kontrakten.
Se: Kjøpeavtale NKK

 

Dette er retningslinjer vi forventer at medlemmer av Norsk Pomeranian Klubb forholder seg til. Dette er for å sikre både oppdrettere og valpekjøpere.