Kjøpe Valp

Kjøpe valp?

 

 


NKK sine etiske rettningslinjer for av og oppdrett

 

 

 

Retningslinjer for salg av valper i NPK

 

Pomeranian er en relativt kostbar rase. Det er få valper i kullene og etterspørselen er stor.
Prisene kan variere en del fra oppdretter til oppdretter.
Det er greit å forhøre seg om prisklasse og eventuelle avtaler før man tar sitt endelig valg.

 

Valper selges uten «heftelser» så som kull og parringer. Ønsker oppdretter kull eller parringer på solgt valp skal det komme klart frem i kjøpekontrakten hva som er avtalt, og valpen selges da normalt til redusert pris.

 

Det anbefales at man benytter seg av en forvertavtale om man ønsker videre kull på tisper eller hanne i avl. Vi henviser da til standardavtalen fra NKK.
Se:  Forvertavtale Nkk

 

Alle valper skal være helseundersøkt, registrert og chipet i henhold til NKK sine regler. Foreldrene skal være DNA testet.

Det anbefales at man bruker NKK sin kjøpekontrakt. Den skal gjennomgåes med valpekjøper og signeres av begge parter på stedet. Valpekjøper skal ha mulighet til å se sin kopi før betaling finner sted.

Finnes det feil eller mangler på valp skal dette komme klart frem i kontrakten.
Se: Kjøpeavtale NKK

 

Dette er retningslinjer vi forventer at medlemmer av Norsk Pomeranian Klubb forholder seg til. Dette er for å sikre både oppdrettere og valpekjøpere.