RAS

Vi gjør oppmerksom på en feil i RAS når det gjelder farger på side 11. 

Vi henviser til FCI sin rasestandard eller se mer om farge HER