Medlemsblad

Medlemsbladet PomNYTT

 

Styret i Norsk Pomeranian klubb vil gjerne ha tilsendt gode forslag, fine bilder, gode historier eller lærerike artikler til de kommende medlemsbladende. Har du noe du har lyst å bidra med til et innholdsrikt og koselig medlemsblad?

Send oss det på mail: post@pomklubben.no