Innkallinger GFBekjentgjøring av NPKs Generalforsamling 2020


I henhold til NPKs lover § 3-3 innkalling
Bekjentgjøring av Norsk Pomeranian Klubb sin Generalforsamling 2020
Dato: Søndag 22 mars 2020
Tid: kl. 12.00
Sted: Grunnet problemer med lokalet på Nordkisa. er GF flyttet til Fenstad Stadion, Idrettsvegen, 2170 Fenstad, Akershus


Forslag til saker som ønskes behandlet må være styre i hende innen 2. februar 2020.

Forslag til saker sendes til klubbens e-post adresse post@norskpomklubb.no Merkes: SAK GF 2020


Innkalling og årsberetning vil bli lagt ut på www.norskpomklubb.no ihht lovene senest to uker før avholdelse av GF.


VALGKOMITEEN SØKER NÅ KANDIDATER TIL VALG 2020

Valgkomiteen søker nå kandidater til valget i 2020 for ulike verv i klubben.

Det er viktig at foreslåtte kandidater må ha blitt spurt og sagt JA til å stille.

Alle forslag på kandidater må være valgkomiteen i hende/poststemplet senest
02.02.2020 og være signert med navn og medlemsnummer.

De ulike posisjonene på valg er:

• Nestleder - 2 år
• Styremedlem - 2 år
• Styremedlem - 2 år
• Varamedlem - 1 år
• Varamedlem - 1 år
• Varamedlem - 1 år
• Revisor - 2 år
• Vara revisor - 1 år
• Leder valgkomiteen - 2 år
• Medlem valgkomiteen - 2 år
• Vara valgkomiteen - 1 år
• Vara valgkomiteen - 1 år


Ingen i noen verv blir automatisk nominert.
Personer må innstilles av valgkomiteen eller bli foreslått av et medlem.


Forslag til kandidater sendes til leder av valgkomiteen:

Linn Elleri
Damåsveien 15
1555 Son
Eller mail: hopi2katchina@hotmail.com


Velkommen til Generalforsamling!