Innkallinger GF
Innkalling Ekstraordinær Generalforsamling

Norsk Pomeranian Klubb

Mandag 24.05.2021 Kl.15.00

Sted: Fenstad Stadion, Idrettsvegen, 2170 Fenstad, Viken


Grunnet Covid-19 vil årets Generalforsamlingen foregå Digitalt.


Ønsker du å delta ber vi deg sende oss en email med ditt fulle navn og telefonnummer da dette er nødvendig for innlogging.
Dette sendes til: post@norskpomklubb.no Merk « GF 2020»
Du vil 8 dager før møte få en SMS med innloggingsdetaljer.
Deretter er det mulighet til å stemme frem til søndag 14.03.21
kl. 14.00

OBS. Sjekk at det står registrert riktig mail og mobil nummer på «Mine sider» på NKK sine sider, da dette må samsvare med påmeldingsinfo.

Bekjentgjøring av NPKs Generalforsamling 2021

I henhold til NPKs lover § 3-3 innkalling.

Bekjentgjøring av Norsk Pomeranian Klubb sin Generalforsamling 2021
Dato: Søndag 14 mars 2021 
Tid: kl. 12.00
Sted:  Fenstad Stadion, Idrettsvegen, 2170 Fenstad, Nes, Viken


Forslag til saker som ønskes behandlet må være styre i hende innen 24. Januar 2021.

Forslag til saker sendes til klubbens e-post adresse post@norskpomklubb.no Merkes: SAK GF 2021


Innkalling og årsberetning vil bli lagt ut på www.norskpomklubb.no ihht lovene senest to uker før avholdelse av GF.


VALGKOMITEEN SØKER NÅ KANDIDATER TIL VALG 2021

Valgkomiteen søker nå kandidater til valget i 2021 for ulike verv i klubben.

Det er viktig at foreslåtte kandidater må ha blitt spurt og sagt JA til å stille.

Alle forslag på kandidater må være valgkomiteen i hende/poststemplet senest
24.01.2021 og være signert med navn og medlemsnummer.

De ulike posisjonene på valg er:

• Nestleder - 2 år
• Styremedlem - 2 år
• Styremedlem - 2 år
• Varamedlem - 1 år
• Varamedlem - 1 år
• Varamedlem - 1 år
• Revisor - 2 år
• Vara revisor - 1 år
• Leder valgkomiteen - 2 år
• Medlem valgkomiteen - 2 år
• Vara valgkomiteen - 1 år
• Vara valgkomiteen - 1 år


Ingen i noen verv blir automatisk nominert.
Personer må innstilles av valgkomiteen eller bli foreslått av et medlem.


 Mail: hopi2katchina@hotmail.com
Merkes: Valg GF 2021


Velkommen til Generalforsamling!

Innkalling X-ord 2017