Referat kurs-seminar

Referat avlsrådskurs i regi av NKK 26-27 januar 2019

 

Tema for kurset var genetikk, helse, organisasjon og avlsarbeid. Kurset gikk over 15 timer.

 

Tilstede fra Norsk Pomeranian Klubb var leder Unn Saxvik, leder i NPK´s Sunnhetsutvalg Camilla Kristoffersen og medlem Linn Elleri. Det ble bestemt ved flertall i Sunnhetsutvalget at leder og et medlem fra SU skulle være med. Linn Elleri ble valgt ved hjelp av tilfeldig trekning.

 

Kurset ble innledet med litt historikk om NKKs Sunnhetsutvalg, hvem det består av, hva SU er og hva de står for. Videre gikk vi gjennom rasestandaren og viktigheten av å ha kunnskap om rasens opprinnelige funksjon for å forstå hvorfor standaren er som den er. Hva rasestandaren sier er en ting, hvordan vi velger å tolke den kan være en annen. Dette vil påvirke hvordan rasen utvikler seg over tid.

Hvem skal vi gi ansvaret for denne utviklingen? Alle har vi delt ansvar for rasens fremtid!

 

Arvelige hudproblemer forekommer hos alle raser. Atopi, hypotyreose, fôrintoleranse og black skin disease er noen av dem. For å kartlegge hvor stort problemet er innenfor en rase, kan man f.eks. sende ut spørreundersøkelse til oppdrettere og eiere, innhente info fra forsikringsselskaper og oppfordre eierere til å be veterinæren melde inn (arvelig) sykdom til NKK (Dogweb). Man kan også hendvende seg til utenlandske raseklubber for info.

En klinisk frisk hund er ikke en hund som er avhengig av livslang medisinering eller spesialfôr for å unngå plager.

 

Samfunnets syn på rasehunder er viktig. NKK forsøker å ivareta/ forbedre helse og sunnhet ved å ansette fagfolk (i hovedsak veterinærer) i sentrale roller for helsearbeidet. De innhenter info fra forskning i tillegg til å ha et tett samarbeid med NMBU (Veterinærhøgskolen). NKK arrangerer også en rekke kurs om helse, adferd og genetikk. Gjennom Dogweb har alle tilgang til registrerte helseresultater, innavlsgrader og annen viktig statistikk. NKK arbeider med å forbedre databasen, slik at ytterligere info kan være tilgjengelig. Raseklubbenes avlsråd/sunnhetsutvalg kan søke råd hos NKKs helseavdeling dersom det er behov for veiledning.

 

Den moderne raseavlen utsettes for massiv kritikk i media. NKK mener det er positivt at helseproblemer hos hund får fokus. Endel raser har åpenbart utfordringer, noe NKK har satt igang tiltak for å reversere. De mener kunnskapsformidling er svært viktig og har derfor hatt fokus på rasespesifikke avlsstrategier (RAS). BSI - Breed specific instructions har nå kommet i en revidert utgave, noe som viser at hundevelferd også er i fokus på utstillinger. Det er viktig å huske at avlsmessig fremgang ikke skjer over natten og at tiltak vi idag gjør for å forbedre en rase, ikke vil komme til uttrykk før om flere år.

 

Vi ble plassert i grupper (på kryss av raser) hvor vi skulle diskutere forkjellige problemstillinger innenfor avl og oppdrett. Et av de store temaene var overtyping. Dette viser seg å være et problem innenfor flere raser. NKK (ved Astrid Indrebø) tror at svært mange inkludert oppdrettere ikke leser standaren, men "tolker den mer eller mindre slik de selv - eller dommerne ønsker". For å holde rasene sunne er det viktig å unngå ekstreme detaljer. Husk; Utstillinger skal være positivt og et viktig verktøy i avlsarbeidet. Et av NKKs mest populære sitat er "Det skal være sunt å være vakker!".

 

For å sette dette i sammenheng med vår rase, ble pelsproblematikken nevnt under gruppediskusjonen. Bamsete pommer med mye ull og manglende dekkhår har blitt fremelsket av dommere og oppdrettere. For 20 år tilbake var disse pommene i fåtall på utstillinger rundt om i verden. I dag utgjør de en stor andel av hundene på internasjonale utstillinger (spesielt i utlandet). Vil dette si at vi har strukket "normalen" eller gjennomsnittstypen mer mot det ekstreme? Vi ser en reell sammenheng mellom denne typen pom og forekomsten av BSD. Altså har denne overtypingen kanskje ført til et større antall syke hunder i form av en arvelig lidelse?

 

Igjen kom viktigheten av å dele kunnskap opp. Ved å lage et eget rasekompendie kan man informere oppdrettere, dommere og generelt hundeeiere om tilstanden på de forskjellige rasene og hva man har å jobbe med i tiden fremover. Vi kan utelukke de verste hundene fra avl, altså hunder som er affisert av arvelig sykdom eller har stor sannsynlighet for å utvikle det. Sunnhetsutvalgenes oppgaver med å fremme rasene ble diskutert frem og tilbake. For strenge krav kan på mange måter virke mot sin hensikt, da enkelte oppdrettere kan velge å gå utenfor raseklubben eller NKK, noe som kan føre til et større antall ureg. valper. Det er viktig å jobbe mot et felles mål, men det vil alltid lønne seg å ta små skritt av gangen for å bevare andre kvaliteter hos rasene. For stort fokus på et område, vil virke negativt på noe annet. Kravene man stiller bør bidra til en stor genetisk variasjon innenfor populasjonen, for å blandt annet minke fremkomsten av sykdom som nedarves recessivt.

 

Sosiale media og Facebook ble et engasjerende og viktig tema mot kursets slutt. Hvordan skal man forholde seg til "trollene" som bare ønsker å skape uro? Slike vil man komme utfor innenfor alle raser og miljøer. Det viktigste mener NKK er å holde seg til fakta, opptre profesjonelt og kun svare på spørsmål som kan bidra til noe positivt for rasen eller miljøet. Man kan henvise til klubbens kontaktinfo. Alle diskusjoner er ikke ment for offentligheten. Husk; det man skriver på en side med 20 medlemmer eller flere, regnes som offentlige sider. Skriv aldri noe på FB som du ikke tåler å lese på VG´s forside i morgen! Har man en rolle i en klubb, er det alltid den rollen man representerer når man uttaler seg i media, selv om man svarer som privatperson 😊 NKK oppfordrer oss også til å tåle kritikk å presiserer at det er viktig å skille på personlig kritikk og kritikk av jobben man har gjort.

 

 

På vegne av Sunnhetsutvalget i Norsk Pomeranian klubb takker vi Nkk for et flott og 

lærerikt kurs.

 

Camilla Kristoffersen.