Årskonkurranse

Årets pomeranian

 

 

GENERELT:

Betingelse for å kunne motta premie i års konkurranse, er at eier av hund som skal motta pris – er medlem av NPK gjennom hele det året konkurransen gjelder.

 

Utstillingskonkurransen:

Årets pomhann – Årets pomtispe- Årests veteran – Årets valp – Årets oppdretter – Årets avlshann – Årets avlstispe

Det deles ut premie til Nr. 1, 2, 3, 4. og 5 beste hannhund og tispe ved kåring av årets Pomeranian

Maksimum 6 poengtellende resultater på utstillinger i Norge i løpet av et kalenderår. For å få poeng på en utstilling må hunden bli plassert i BHK / BTK på et av NKK sine medledsklubbers arangement. Utstillinger arrangert av NPK og NKK gir 1 ekstra tilleggs poeng. Ved poenglikhet telles alle deltagende hunder på de 6 gjeldene utstillingene. Den som har slått flest hunder vinner.

 

 

Voksene

6 tellende utstillinger

 

BIR 18p                                               

BIM 16p                                              

2 BHK/BTK12p                                   

3 BHK/BTK 8p                                    

4 BHK/BTK 4p    

10-19 deltatte 2p
20-29 deltatte 4p
30-39 deltatte 6p
40-49 deltatte 8 p
50-59 deltatte 10p osv

                         .

Tilleggs poeng for: NKK 1p NPK 1p

 

 

Valper/Baby

4 tellende utstillinger

 

BIR 7p                                              

BIM 5p                                            

                                                       

1 – 5 deltatte -  0p

6 – 10 deltatte - 1p

11 – 15 deltatte - 2p

16 – 20 deltatte - 3p osv.

Om Valper er delt opp i to BIR/BIM kåringer (valp/baby) Får man tillegspoeng for antalt detatte i sin aldersgruppe.

                                                    

Tilleggs poeng for: NKK 1p - NPK 1p
Veteran

4 tellende utstillinger

 

BIR  7p                                             

BIM 5p                                             

1 VTK 4p                                          

2 VTK 3p                                          

3 VTK 2p                                          

4 VTK 1p                                        

1 – 2 deltatte 0p

3 – 4 deltatte 1

5 – 6 deltatte 2p

7 – 8 deltatte 3p

9 – 10 deltatte 4p

11 – 12 deltatte 5p osv.

 

Tilleggs poengfor: NKK 1p -NPK 1p - CK 4

 

 

 

ÅRETS AVLSHANNE/TISPE:

Poeng tellende i utstillingskonkurransen, går automatisk til far og mor av denne hund. Poengene for hvert avkom legges sammen for beregning av hhv. årets avlshann og årets avlstispe. For å komme med i konkurransen må tispe/hann ha minst 2 avkom med tellende poeng i utstillingskonkurransen. Det deles ut premie til Nr. 1, 2, 3, 4 og 5. beste avlshann/avlstispe.


ÅRETS OPPDRETTER:

Poeng tellende i utstillingskonkurransen, teller som poeng for Årets oppdretter. For å komme med i konkurransen må oppdretter ha minst 2 hunder med tellende poeng i utstillingskonkurransen. Det deles ut premie til Nr. 1, 2, 3, 4 og 5. beste
oppdretter.


Prisene deles ut på Generalforsamlingen året etter at de er oppnådd.


Note til mestvinnende valp 2018:
Vi har forsøkt å gjøre vårt beste for at det skulle bli så rettferdig som mulig for alle i forhold til at det fra 2018 ble gitt mulighet til å dele opp valpeshow.
Tidligere: Valp 4-6 mnd. og Valp 6-9 mnd. Ny mulighet: «Baby» (4-6) mnd.) og Valp (6-9 mnd.)
Om man velger den nye formen vil man kunne kåre BIR/BIM "Baby" og BIR/BIM valp, mot tidligere da disse to klassene konkurrerte mot hverandre mot et felles BIR/BIM valp.
Muligheten er gitt til alle arrangører, selv om ikke alle valgte denne formen.
Klubbens Mestvinnerlister gir kun poeng fra BIR og BIM.. Ingen Gruppe eller Best In Show plasseringer gir poeng.
På utstillinger som ikke er i regi av klubben og har valgt den nye formen, er det ingen felles Best In Show for rasens baby/valp.
Vi har da alternariv 1. Delt opp i to Best In Show konkurranser. BIR i respektive klasser går videre til «store ringen» og konkurrerer mot andre raser i samme aldersgruppe.
Alt 2. De går begge til Best In show valp (hvor ingen trenger å bli plassert, og man kan ikke kåre en vinner)
Man kan da bare få poeng fra antall valper/baby i den klassen man faktisk har konkurrert. De samme reglene må gjelder for alle utstillinger.
Man kan på en Spesial risikere at 4 av samme kjønn står som vinnere i en Best In Show finale.
Hvordan skulle man da kunne si hvem som hadde blitt BIM, og fått poengene?
Samme poenggiving må være gjelden for begge kjønn.
Det vil si at man til mestvinnerlisten får poeng for sitt BIR/BIM i respektiv klasse, og antall påmeldte babyer/valper i den klassen.

- Styret NPK